El Camí Reial del terme de Ferreries, un camí de 3,5 km de longitud i que partint de Ferreries arriba al Barranc d’Algendar. Els voluntaris de Creu Roja i d’altres entitats aporten la mà d’obra desinteressada perquè aquest projecte sigui una realitat . La iniciativa d’un grup de voluntaris i entitats per recuperar un camí antic que estava abandonat, un camí que travessava la nostra illa i que en el seu temps era la principal via de comunicació.
Persegueix obrir una antiga ruta, que pel poble de Ferreries suposa poder oferir una ruta medi ambiental als seus habitants i visitants, poder gaudir d’una ruta ecològica sense cotxes i estar en contacte amb la natura.
Diferentes sortides de neteja del Camí Reial
Octubre '05
Sortida C.R.Joventut i secció Medi Ambient de Ferreries.
Desembre '05
Sortida C.R.Joventut i secció Medi Ambient de Ferreries.

Novembre '06.

Sortida C.R.Joventut i secció Medi Ambient de Ferreries

Diuemnge 14 de gener '07 Sortida C.R.Joventut i secció Medi Ambient de Ferreries

Comentaris

Entrades populars